CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS 2023

L’Ajuntament de Salt obre la convocatòria de les subvencions 2023 per a les actuacions en matèria de rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt.

A continuació trobareu la documentació necessària per a la seva presentació:

  1. Edicte de l’aprovació inicial de les bases. (Consulta’l aquí)
  2. Edicte de l’aprovació definitiva de les bases. (Consulta’l aquí)
  3. Extracte de la resolució de l’Ajuntament de Salt de 24 de novembre de 2023 (Consulta’l aquí)
  4. Edicte convocatòria en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt, exercici 2023 (Consulta’l aquí).
  5. Sol·licitud d’ajut per a la rehabilitació: Model instància

Com presentar la sol.licitud electrònicament?

En virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les comunitats de propietaris tenen la obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

En relació amb l’anterior us adjuntem els dos enllaços disponibles per tal de presentar la sol·licitud telemàticament:

Aprofitem per recordar que el model de sol·licitud normalitzat ha d’anar acompanyat de tota la documentació que es detalla a la mateixa