PLA ANTIFRAU

L’Ajuntament de Salt és conscient de la importància de revisar i implantar noves mesures que garanteixin la fiscalització dels recursos públics i donin resposta als requeriments de la Unió Europea en la lluita contra el frau i qualsevol activitat il·legal o irregular que perjudiqui els seus interessos financers.

Tenint en compte les obligacions imposades des de la Unió Europea, i la pròpia voluntat de millora contínua, l’Ajuntament de Salt es dota del present Pla de Mesures Antifrau (PMA), que guiarà l’acció de la corporació, inclosos organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de l’Ajuntament, en el marc de la seva participació en el PRTR a través de les convocatòries de subvenció a les quals es presenti, i de les quals resulti beneficiària.

Podeu consultar el PLA DE MESURES ANTIFRAU aprovat pel plenari municipal el dilluns 19 de setembre de 2022 clicant aquí.

El Pla de mesures aprovat preveu la creació d’un espai específic a la pàgina web de l’Ajuntament destinada a fer difusió pública de tots els elements que conformen aquest Pla, entre els quals una via de comunicació d’alertes. La creació d’una via de comunicació d’alertes comporta posar a disposició de qualsevol persona interessada d’una eina a través de la qual es pugi formular qualsevol sospita o alerta d’una possible activitat fraudulenta, corrupta o viciada per conflicte d’interessos per part de qualsevol persona que pogués actuar en nom de l’Ajuntament.

Així doncs, i per donar-hi compliment, Des de l’Ajuntament de Salt posem a la disposició de tota la ciutadania un formular de denúncia.