Premis 3 de Març

ELS PREMIS DE LA VILA DE SALT

Els premis Tres de Març es van crear l’any 1988, quan es van aprovar les bases de la convocatòria. A partir de 1989, es concedeixen cada any a les persones i entitats que han treballat més per Salt, per la seva gent i pel seu entorn. El 2004 es van modificar les bases del premi amb la creació d’un jurat que substituïa la Comissió que fins ara era l’encarregada de concedir els premis.

El jurat és presidit per l’alcalde i com a vocals té el regidor de Cultura, un representant de cada grup municipal i quatre representants més triats entre els guardonats amb el premi el darrers deu anys, a més dels fills predilectes de la vila.

El jurat elabora una proposta motivada de les persones o entitats a premiar, que seran guardonades per acord del Ple municipal.

El premi Tres de Març és una distinció creada per al reconeixement públic de la persona individual i entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la  seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la vila.

El premi Tres de Març s’atorgarà els anys parells a la persona individual i els anys senars a l’entitat. Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, el Jurat del Premi ha decidit que els ciutadans i ciutadanes hi puguin participar de forma activa; s’admetran les candidatures presentades per persones físiques o jurídiques. Les propostes hauran de seguir el model de document que es pot trobar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o bé a la pàgina web del consistori (www.salt.cat).

Les propostes s’hauran de tramitar mitjançant instància a l’Ajuntament de Salt, dirigida al president del Jurat dels Premis, abans del 20 de gener de 2024