Obertura d’Activitats Econòmiques

Prèviament a l’obertura d’una activitat us recomanem que es verifiqui si l’activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi.

Aquesta consulta es pot fer amb una sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats o consultant el Planejament urbanístic.