MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT GENERAL EN TRÀMIT

Aprovació de l’Avanç del Pla Parcial i divisió en subsectors de les zones de desenvolupament urbà d’activitat productiva (DUP) i mixta (DUM) “Camí dels Carlins – Avinguda de la Pau” en els municipis de Vilablareix i Salt. Aprovat per la Junta de Govern Local de 23 de març de 2018, es sotmet a informació pública pel termini d’1 mes (fins 14 de maig de 2018).

Document Comprensiu Avanç PP

Document previ Avanç PP sector sud – Informació pública

Informe de mobilitat Avanç PP sector sud – Mcrit