Ens plau convidar-vos a sol·licitar un espai per al servei de bar dins el recinte de ball i de concerts de la Festa Major d’ enguany
a l’Era de Cal Cigarro, al qual podran optar totes les entitats que compleixin les condicions exposades a les bases adjuntes.

Cal que presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida al registre d’entrada de l’Ajuntament de Salt a través de la seu
electrònica (www.viladesalt.cat) abans del dia 7 de maig de 2023. Us informem que no es podrà admetre cap sol·licitud fora
de termini.

Les entitats que hagin presentat la sol·licitud amb tota la documentació queden convocades el dijous, 18 de maig de 2023 a
les 20h, a l’aula 16 de la Factoria Cultural Coma Cros per tal de procedir al sorteig per a la distribució de llocs.

En el supòsit que la sol·licitud d’alguna entitat presenti deficiències podrà participar en el concurs però la seva adjudicació
definitiva restarà condicionada a esmenar tot allò que li sigui requerit des de l’administració en el termini fixat.

Les persones responsables de cada entitat hauran d’estar informades i formades respecte tots aquells cursos que els
organitzadors considerin oportuns.

Us adjuntem la documentació necessària per presentar la vostra sol·licitud al Registre general d’Entrada de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Salt.

https://www.seu-e.cat/ca/web/salt

Atentament,

LA REGIDORA DE FESTES

Núria Heras i Colomer