POLICIA LOCAL

La Policia Local és un cos de seguretat que depèn de ajuntament de Salt amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La seva missió bàsica és vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertats reconegudes per la llei. El seu àmbit d’actuació queda delimitat pel terme municipal i basa el seu servei en l’atenció a la ciutadania.

La Policia Local de Salt té actualment una plantilla orgànica de 57 agents, amb la següent configuració:

0
Inspector Cap
0
Sots inspector
0
Sergents
0
Caporals pels 5 Grups de Seguretat Ciutadana
0
Caporal Grup de Proximitat
0
Caporal Oficina d’atenció a la Ciutadania
0
Agents Sala de Coordinació
0
Agents Oficina d’atenció a la Ciutadania
0
Agents Motoristes
0
Agents Grup Canina
0
Agents Suport
0
Agents Serveis Especials
0
Agents Grup de proximitat
0
Agents pels 5 Grups de Seguretat Ciutadana

A més a més , compta amb el suport d’un equip administratiu format per:

0
Cap Administrativa
0
Administratius/ves
Protecció civil