OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

Processos de selecció de personal vigents a l’Ajuntament de Salt

Actualment hi ha 4 processos de selecció vigent

Borses de treball actives a l’Ajuntament de Salt

(Consulta l’estat de les borses de treball constituïdes clicant la imatge de la borsa escollida)

Actualment hi ha  (apartat en construcció)  borses de treball actives

Processos tancats (només per a consultes)

Borsa administratiu/ves
Borsa treball agent policia local
Borsa brigada municipal
Promoció interna Sergent i caporal
Borsa treball plaça ordenança
Borsa educador/a escola bressol
Borsa de treball tècnic/a mig

Informació detallada dels processos de selecció

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PROVISIÓ LLOC DE TREBALL DE CAP ADMINISTRATIU/VA DE PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de juny al 13 de juliol (ambdós inclosos).
Titulació requerida: Titulació per accedir al grup C-1: Batxiller, cicle formatiu superior, FPII o equivalent.
Entrevista:Per determinar

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 120 de data 23/06/22
Convocatòria: BOPG 120 de data 23/06/22
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret d’admesos i exclosos definitiu: 
Resultats finals:

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 de Juny al 15 de juliol de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova de coneixements teòrics i pràctica: 
Termini aportació mèrits:
Entrevista:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 108 de data 07/06/2022
Convocatòria: DOGC num 8690 de 16/06/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret d’admesos i exclosos definitiu: 
Resultats prova coneixements teòrics:
Resultats prova pràctica:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL TÈCNIC MITJÀ/ANA 

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 21 de maig al 9 de juny de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova de coneixements teòrics i pràctica: Previsió inicial 06/07/22 (s’acabarà de determinar al decret d’admesos i exclosos definitiu)
Termini aportació mèrits:
Entrevista:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 90 de data 11/05/2022
Convocatòria: DOGC 8672 de data 20/05/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 14/6/22
Decret d’admesos i exclosos definitiu: 
Resultats prova coneixements teòrics:
Resultats prova pràctica:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL TÈCNIC MITJÀ/ANA HABITATGE

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 30 de març al 18 d’abril de 2022
Requisits de participació: Grau universitari o titulació equivalent relacionades amb l’àmbit del dret, economia, Administració i direcció d’empreses o Gestió Pública
Prova de coneixements teòrics i pràctica: Dia 12 de Maig de 2022
Termini aportació mèrits: Del 20 al 25 de maig de 2022
Entrevista: 30 de maig de 2022 a la sala de RRHH (Ajuntament de Salt, 1ª Planta)

 • Barbesà Marzabal, Agnès    11:15h
 • Cherina Dkik, Tarik                11:35h
 • Juvé Burcet, Jordi                 11:55h

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 56 de data 22/03/2022
Convocatòria: DOCG núm 8636 de 29/03/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 20/04/2022
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 10/05/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 12/05/2022
Correcció prova teòrica: Exàmen teòric
Resultats prova pràctica: Tauler edictes 19/05/2022
Correcció prova pràctica: Exàmen pràctic
Resultats finals: Tauler edictes 30/05/2022
Decret constitució borsa: Tauler edictes 15/06/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PROVISIÓ MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ O COMISSIÓ DE SERVEI DE SECRETARI/ÀRIA DE SALT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 al 8 de Març (ambdós inclosos)
Requisits de participació: Ser personal funcionari de carrera de l’escala Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria. 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 41 de data 01/03/2022
Model de sol·licitud: Model genèric de sol·licitud procés selectiu
Fitxa 2000 (Secretari/ària) de la relació de llocs de treball de Salt: Fitxa 2000 (Secretari/ària)
Resultats finals: Resultats finals Secretari/ària

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA AGENTS INTERINS/ES DE LA POLICIA LOCAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de desembre de 2021 al 17 de gener de 2022 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. 
Prova de coneixements teòrics: Dia 17 de febrer de 2022 a les 12h a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Prova d’aptitud física: Dia 21 de Febrer de 2022 a les 9:30h al GEIEG de Palau (només els candidats que superin la prova de coneixements)
Termini aportació mèrits: Del 22 al 26 de febrer de 2022
Psicotècnic: Dia 11 de Març de 2022 a les 10:00h a la Comissaria de la Policia Local de Salt (només els 6 primers candidats de la borsa)
Reconeixement mèdic: Dia 22/03/2022 al centre mèdic Quirón Prevención: C/Santander, 25 de GIRONA. (hores a consultar a l’edicte publicat el dia 16/3/2022 al tauler d’edictes de la seu electrònica) 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 240 de data 17/12/2021
Modificació bases reguladores: BOPG 33 de data 17/02/2022
Convocatòria: DOGC 8571 de data 27/12/2021
Model de sol·licitud: Model genèric de sol·licitud procés selectiu
Declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 09/02/2022
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 16/02/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 17.02.2022
Correcció prova coneixements teòrics: Correcció 1r exercici – prova coneixements
Resultats  prova d’aptitud física i termini aportació mèrits: Tauler edictes 21/02/2022
Resultats finals: Tauler edictes 9/3/2022
Resultats prova psicotècnica, al·legacions i reconeixement mèdic: Tauler edictes 16/03/2022
Decret constitució borsa agents de policia: Tauler edictes 31/03/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA INSPECTOR/A DE POLICIA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de novembre al 27 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol d’enginyer tècnic o enginyeria tècnica, diplomat universitari o diplomada universitària de primer cicle, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o un altre d’equivalent o superior.
Termini presentació projecte: Del 5 al 25 de Febrer de 2022 (ambdós inclosos)
Defensa oral del projecte: 17 de març de 2022 a les 10:00 hores
Prova psicotècnica: 17 de març a les 12:00 hores
Prova mèdica: 29 de març de 2022

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 221 de data 18/11/2021
Convocatòria: DOGC 8551 de 25/11/2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud Inspector Policia Local
Decret d’admesos i exclosos provisional:Tauler edictes 04/02/2022
Resultats finals: Resultats finals Inspector/a

Foto escola bressol

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA MESTRES D’ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 d’octubre al 15 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Grau universitari de Magisteri d’Educació Infantil o titulació equivalent.
Prova de coneixements teòrics  i cas pràctic: 15/12/2021 (Consultar dades al decret d’admesos i exclosos definitiu)
Termini aportació mèrits: Del 16 al 21 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
Entrevistes: 20 de desembre a la sala de RRHH de l’Ajuntament de Salt (consultar horaris al document de resultats prova teòrica i pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 202 de data 20.10.2021
Convocatòria: DOGC 8530 de data 26.10.2021
Model sol·licitud: Sol·licitud mestre escola bressol
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler d’Edictes 22.11.2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 10/12/2021
Resultats prova coneixements teòrics, pràctica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 15/12/2021
Resultats finals: Resultats finals
Decret constitució borsa de mestres escola bressol: Tauler edictes 08/02/22

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA AUXILIARS DE COMUNITATS I BORSA AGENTS DE SALUT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 d’octubre al 14 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
Prova de coneixements teòrics i cas pràctic: 23 de Març de 2022 (Consultar dades al decret d’admesos i exclosos definitiu)
Termini aportació mèrits: Del 5 al 8 d’abril de 2022
Entrevistes: Dia 10 de maig a la Sala de RRHH de l’ajuntament de Salt (s’informa personalment als aspirants de l’horari)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 200 de data 18/10/2021
Convocatòria: DOCG num 8529 de 25/10/2021
Model sol·licitud: Auxiliar de comunitats      Agent de salut
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 17/11/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 21/02/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 23/03/2022
Resultats  prova pràctica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 4/4/2022
Correcció prova pràctica  aux. de comunitat: Document correcció prova pràctica
Correcció prova pràctica agents de Salut: Document correcció prova pràctica
Correcció prova teòrica  aux. de comunitat: Document correcció prova teòrica
Correcció prova teòrica agents de Salut: Document correcció prova teòrica
Resultats finals: Tauler edictes 13/05/2022
Decret constitució borsa Auxiliars de comunitats i borsa Agents de salut: Tauler edictes 02/06/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 d’octubre al 4 de novembre de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: 24 de novembre de 2021 a les 10h a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros (al decret d’admesos i exclosos definitiu s’indica l’hora d’arribada dels candidats)
Cas pràctic: 24 de novembre de 2021 a les 15:30h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Termini aportació mèrits: De l’1 al 9 de desembre de 2021
Entrevistes: 16 de desembre de 2021 (en els mateixos horaris que s’havien assignat anteriorment)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 195 de data 08/10/21
Models documents prova pràctica: Decret     Notificació        Ofici
Anunci convocatòria: DOGC 8523 de 15 d’octubre de 2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud borsa de treball administrius/ves
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 08/11/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 23/11/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Edictes 24/11/2021
Correcció prova coneixements teòrics: Correcció exàmen test convocatòria borsa administratius
Resultats  prova pràctica i termini aportació mèrits: Tauler Edictes 30/11/21
Prova pràctica borsa administratius: Prova pràctica
Resultats finals: Tauler edictes 19/01/22
Decret constitució borsa administratius/ves: Tauler Edictes 28/01/22
Resultats esmenats: Tauler edictes 07/02/22
Decret d’esmena constitució borsa administratius/ves: Tauler edictes 07/02/22

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TÈCNICS/QUES A2 (Empresa, ocupació i emprenedoria)

INFORMACIÓ GENERAL – PROCÉS TANCAT

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 d’octubre al 4 de novembre de 2021
Titulació requerida: Títol de grau, diplomatura o llicenciatura branca ciències socials.
Prova de coneixements teòrics: 25 de novembre de 2021, a les 10h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt
Prova pràctica: 25 de novembre de 2021, a les 12:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt
Aportació de mèrits: Del 10 al 15 de Desembre

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

Bases Reguladores: Edicte BOP 195 de 8 d’octubre de 2021
Convocatòria: DOGC 8523 de 15 d’octubre de 2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud borsa tècnics empresa, ocupació i economia social
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 09/11/2021
Decret modificació tribunal: Tauler Edictes 15/11/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 23/11/2021
Resultats prova teòrica i practica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 09/12/2021
Resultats finals: Resultats finals

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL – PROCÉS TANCAT

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de Març al 14 d’Abril de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: Dia 20.05.21 a les 15:30h a la Factoria Cultural Coma Cros
Cas pràctic: Dia 20.05.21 a les 17h. a la Factoria Cultural Coma Cros.
Termini aportació mèrits: Del 27 de maig al 2 de juny de 2021
Psicotècnic: Dia 27.05.21 a les 15:00h a Organigrama (només pels aspirants que han superat el cas pràctic)
Entrevistes: Dia 31.05.21 a l’ajuntament de Salt (consultar convocatòria als Resultats prova pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 49 de data 12/03/2021
Convocatòria: DOGC 8371 de data 23/03/21
Model de sol·licitud: Model de sol·licitud d’admissió a la convocatòria
Model cessió dades personals per a exàmens virtuals: Model de cessió de dades
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis de data 23/04/21
Modificació bases: BOPG 81 de data 29/04/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Anuncis 13/05/21
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 21/05/21
Correcció prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 24/05/21 ↵ 
Resultats prova pràctica:  Tauler Anuncis 26/05/21  
Resultats finals: Tauler Anuncis 08/06/21

Policia mirant càmares de vigilància

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA AGENT DE POLICIA LOCAL I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de Maig al 10 de Juny de 2021
Titulació requerida: Graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: 08 de Juliol de 2021
Prova Cas pràctic: 08 de Juliol de 2021
Prova aptitud física: 12 de Juliol de 2021
Reconeixement mèdic: 30 de Juliol de 2021
Termini aportació mèrits: del 14 al 20 de Juliol
Psicotècnic: 14 de Juliol de 2021
Entrevistes: 14 de Juliol de 2021

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 85 de data 05/05/21
Convocatòria: DOGC 8415 de data 21/05/21
Model de sol·licitud: Model de participació al procés selectiu d’una plaça d’agent i borsa
Model declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 18/06/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 07/07/2021
Resultat proves culturals i teòriques: Tauler anuncis 09/07/2021
Resultats cas pràctic: Tauler anuncis 09/07/2021
Decret constitució de borsa: Decret constitució de borsa

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLACES BORSA BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 de juny al 2 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Consultar a les bases les exigències de cada categoria ofertada
Proves de coneixements teòrics: 28 de Juliol de 2021 – Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • 09:00h Operari/a grup AP
 • 9:35h Oficial/a lampista, grup C-2
 • 10:25h Oficial/a jardineria, grup C-2
 • 11:15h Oficial/a obres, grup C-2
 • 12:05h Inspector/a Via Pública, grup C-2
 • 12:55h Xofer mercànic/a (C-2), Encarregat/da enllumenat (C-1), Encarregat/da obres (C-1)

Prova pràctica:

30 de Juliol de 2021 – Magatzem de la brigada municipal (Camí de les Guixeres 1).

 • 08:30h Oficial/a jardineria Grup C-2 (Codi RLT 4.411)
 • 10:30h Operari/a grup AP (Codi RLT 4.412)
 • 12:30h Oficial/a obres Grup C-2 (Codi RLT 4.407)
 • 13:15h Oficial/a lampista Grup C-2 (Codi RLt 4.410)
 • 13:15h Xofer mecànic/a Grup C-2 (Codi RLT 4.414)

30 de Juliol de 2021 – A les 13:45h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • Inspector/a de via pública Grup C-2 (Codi RLT 4.401)
 • Encarregat/da Enllumenat Grup C-1 (Codi RLT 4.405)
 • Encarregat/da obres Grup C-1 (Codi RLT 4.404)

Prova de coneixements de llengua catalana: 7 de setembre de 2021, a les 9:30h a l’aula 10 de la Factoria Cultural Coma Cros (c/ Sant Antoni 1 de Salt)
Termini aportació mèrits: Fins al dia 9 d’Agost (inclòs)
Entrevistes: 3 d’agost de 2021 (categories encarregat enllumenat i obres, inspector de via pública, oficial/a d’obres, oficial/a jardineria, oficial/a lampista). Les entrevistes d’operari/a AP i de xofer mecànic C-2 es faran el proper dia 22 de setembre.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 100 de data 27.05.21
Convocatòria: DOGC 8424 de data 03.06.21
Model de sol·licitud:

Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 27/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler anuncis 28/07/2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats finals categories encarregat/da d’enllumenat i encarregat/da d’obres: Tauler anuncis 28/08/2021
Resultats de català i convocatòria entrevistes operari i xofer: Tauler anuncis 15/09/2021
Resultats finals categories d’operari AP, xofer mecànic, inspector de via pública i oficials de jardineria, lampista i obres: Tauler anuncies 29/09/2021
Decret constitució borsa:  Decret Constitució Borsa Encarregat/da Enllumenat i Encarregat/da Obres
Decret constitució borsa: Decret Constitució Borsa operari AP, xofer mecànic, inspector de via pública i oficials de jardineria, lampista i obres

Policia local de Salt

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: 1 PLAÇA DE SERGENT  I 1 PLAÇA DE CAPORAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de Maig al 3 de Juny de 2021
Titulació requerida: SERGENT (Grup C1): Batxillerat, CFGS, FP 2n Grau o titulació equivalent
Titulació requerida:  CAPORAL (Grup C2): Graduat educació secundària, graduat escolar, CFGM, FP1 o titulació equivalent o superior
Exercici pràctic:Dia 06.07.2021 a les 10:30h a l’Ajuntament de Salt
Psicotècnic i entrevistes: Dia 08.07.2021 a les 8:30h a l’Ajuntament de Salt

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 54 de data 19.03.21
Convocatòria: DOGC 8376 de data 29.03.21
Modificació de bases: BOPG 82 de data 30/04/21
Model de sol·licitud: Model convocatòria processos selectius
Decret d’admesos i exclosos:Tauler anuncis de data 11.06.2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 06.07.2021
Resultats finals: Tauler d’anucis 12/07/2021
Resultats finals esmenats: Tauler d’anucis 12/07/2021

Ordenança foto secundaria

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA DE CONSERGE I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de Juny al 7 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol propi del grup AP (Agrupació professional) o certificat d’Escolaritat o d’Estudis Primaris o equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de Juliol de 2021 a les 10:00h. a l’Auditori de la Coma Cros
Comunicació resultats teòrics: A les 11:30h, davant l’edifici de la Fact. Cultural Coma Cros, s’informarà de quins aspirants han superat la prova teórica i son aptes per a poder realitzar la prova pràctica.
Prova pràctica: 30 de Juliol de 2021 a les 12:00h al magatzem de la Brigada
Prova de coneixements de llengua catalana: 2 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 al 1r pis de l’Ajuntament de Salt (sala de reunions del Dpt. de RRHH)
Termini aportació de mèrits: Fins al 9 d’agost (inclòs)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 104 de data 01.06.21
Convocatòria: DOGC 8428 de data 08/06/2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud d’ordenança
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova teòrica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats prova pràctica:  Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats coneixements llengua catalana:Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa conserge: Decret 25/08/2021

Foto escola bressol

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’EDUCADOR/A  D’ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: De l’11 de juny al 9 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de juliol de 2021 a les 10h a Euses
Prova pràctica: 30 de juliol de 2021 a les 12h a Euses
Termini aportació mèrits: Data límit 9 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 a l’Ajuntament de Salt (horari al document de resultats proves)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 105 de data 02.06.21
Convocatòria: DOGC 8430 de data 10.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud borsa educadora
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14.7.2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler anuncis 30/07/2021
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa d’educador/a d’escola bressol: Tauler anuncis 28/01/2022

Categories ofertades: Tècnic/a mig de Serveis Generals, Tècnic/a mig d'Acció Social, Tècnic/a de Programes de Formació i Inserció

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TÈCNICS/QUES A2

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Juny al 5 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Grau o diplomatura en l’àmbit de les ciències socials
Prova de coneixements teòrics: 22 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova pràctica: 22 i 23 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova de català: Pendent (quedarà exempt/a qui presenti el certificat corresponent, consultar bases) 
Aportació de mèrits: Fins al 28 de Juliol (no es valoraran els mèrits aportats fòra de termini)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 116 de data 17.06.2021
Comunicació: Comunicació referent a la modificació de les bases de Borsa de Tècnics A2
Convocatòria: DOGC 8442 de data 23.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic Serveis Generals
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic d’Acció Social
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic PFI
Modificació de bases: BOPG 132 de data 12.07.2021
Decret d’admesos i exclosos provisional:Tauler d’anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler d’anuncis 20/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’anuncis 22/07/2021
Resultats prova pràctica, termini aportació mèrits, psicotècnic i entrevista: Tauler d’anuncis 23/07/2021
Resultats finals: Tauler d’anuncis 04/08/2021
Decret constitució borsa: Tauler d’anuncis 05708/2021

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic