OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

OFERTA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

Si voleu accedir només a les bases generals, o als diferents annexes segons concurs per mèrits o concurs-oposició els podeu consultars al accessos directes adjunts.

PROCESSOS DE SELECCIÓ  DE PERSONAL VIGENTS A L’AJUNTAMENT DE SALT 

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ de SERVEIS PROVISIÓ TEMPORAL SERGENT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 al 26 de maig 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Veure clàusula segona de les bases que regeixen el procés selectiu (publicades al BOPG núm. 89, de 9 de maig de 2023)
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 
Termini aportació de mèrits: 
Entrevistes: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 89 de data 9 de maig de 2023
Convocatòria: DOGC 8916 de data 16 de maig de 2023
Decret d’admesos i exclosos: Tauler edictes 05 de juny de 2023
Resultats procés selectiu: Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA DE TÈCNICS/QUES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació al DOGC
Titulació requerida: Titulació de grau universitari o diplomatura
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de juliol de 2023, a les 16:30h (EUSES)
Termini aportació de mèrits: Del 10 al 12 de juliol (ambdós inclosos)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 76 de data 19 d’Abril de 2023
Convocatòria: DOGC 8904 de data 27 d’abril de 2023
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 20/06/2023
Modificació del tribunal qualificador: Tauler edictes 27/06/2023
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 03/07/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Esmena resultats prova coneixements tèorics i pràctics, mèrits, resultat final i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Esmena resultats finals i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Decret constitució borsa: Decret

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Març al 12 d’abril de 2023
Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica, preferiblement online, indicant “inscripció a la borsa d’administratius/ves” i adjuntant la següent documentació:

  • DNI
  • Titulació acadèmica requerida
  • Títol de nivell C1 de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
  • Currículum vitae

Titulació requerida: Batxillerat, BUP, FP de segon gran, cicle formatiu de Grau superior o equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: Dissabte 20 de maig, a les 10h a l’Institut Vallvera de Salt (Passatge Fàbrica Coma Cros, 14, Salt)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 53 de data 16/03/23
Convocatòria: DOGC 8881 de data 23/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 09/05/23
Decret d’esmena apartat cinquè, prova de català: Tauler edictes 18/05/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/05/23
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 25/05/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Correcció test
Resultats finals i ordre borsa: Tauler edictes 06/06/23
Decret constitució borsa:Tauler edictes 23/06/23

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 20 de març (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle formatiu de Grau superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de maig a les 10:30h a les instal.lacions de la UNED (Factoria Cultural Coma Cros)
Prova psicotècnica i entrevista: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 41de data 28/02/23
Convocatòria: DOGC 8868 de data 06/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 31/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/04/23
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’edictes 12/05/23
Correcció prova teòrica i practicaCorrecció test
Decret provisional de constitució de borsa:  Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COORDINADOR/A ENSENYAMENT I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de desembre 2022 al 16 de gener de 2023
Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.
Prova de coneixement teòric i prova pràctica: 30 de març de 2023

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 238 de data 15/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 02/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 24/04/23
Resultats finals: Tauler edictes 30/03/23
Correcció prova teòrica: Correcció test

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: CAP DE SERVEIS PÚBLICS I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10  al 29 de novembre 2022
Titulació requerida: Consultar a les bases de la convocatòria.
Prova de coneixement teòric i pràctic:  29 de Març de 2023 a les 11:15h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt.
Termini de presentació de mèrits: Del 30 de març al 5 d’abril de 2023
Psicotècnics: 11/04/23 a les 15:30h oficines d’Organigrama (c/Sèquia 11, 2ª planta, 17001 Girona)
Entrevistes: 14/04/23 al Saló de Plens en els horaris que s’indiquen a continuació:

  • 11:00h – Marcel Brugat Riera
  • 11:20h – Jordi Garriga Casadevall
  • 11:40h – Bernat Sabater Condal 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG192 de data 06/10/22
Convocatòria: DOGC 8789 de data 09/11/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 08/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 24/4/23
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 29/03/23
Correcció prova teòrica: Correcció test
Correcció prova pràctica: Criteris de correcció del cas pràctic
Resultats finals: Tauler edictes 17/04/2023
Decret constitució borsa: Tauler edictes 04/05/2023

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic