OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

Processos oberts actualment a l’Ajuntament de Salt

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de Març al 14 d’Abril de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: Dia 20.05.21 a les 15:30h a la Factoria Cultural Coma Cros
Cas pràctic: Dia 20.05.21 a les 17h. a la Factoria Cultural Coma Cros.
Termini aportació mèrits: Del 27 de maig al 2 de juny de 2021
Psicotècnic: Dia 27.05.21 a les 15:00h a Organigrama (només pels aspirants que han superat el cas pràctic)
Entrevistes: Dia 31.05.21 a l’ajuntament de Salt (consultar convocatòria als Resultats prova pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 49 de data 12/03/2021
Convocatòria: DOGC 8371 de data 23/03/21
Model de sol·licitud: Model de sol·licitud d’admissió a la convocatòria
Model cessió dades personals per a exàmens virtuals: Model de cessió de dades
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis de data 23/04/21
Modificació bases: BOPG 81 de data 29/04/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Anuncis 13/05/21
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 21/05/21
Correcció prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 24/05/21 ↵ 
Resultats prova pràctica:  Tauler Anuncis 26/05/21  
Resultats finals: Tauler Anuncis 08/06/21

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA AGENT DE POLICIA LOCAL I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de Maig al 10 de Juny de 2021
Titulació requerida: Graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: Pendent
Prova Cas pràctic: Pendent
Prova aptitud física: Pendent
Prova coneixements llengua catalana:Pendent
Reconeixement mèdic:Pendent
Termini aportació mèrits:Pendent
Psicotècnic: Pendent
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 85 de data 05/05/21
Convocatòria: DOGC 8415 de data 21/05/21
Model de sol·licitud: Model de participació al procés selectiu d’una plaça d’agent i borsa
Model declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Pendent

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLACES BORSA BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 de juny al 2 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Consultar a les bases les exigències de cada categoria ofertada
Proves teòriques: Pendent
Prova cas pràctic: Pendent
Prova coneixements llengua catalana:Pendent
Termini aportació mèrits:Pendent
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 100 de data 27.05.21
Convocatòria: DOGC 8424 de data 03.06.21
Model de sol·licitud:

Decret d’admesos i exclosos provisional: Pendent
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Pendent
Resultats prova coneixements teòrics: Pendent
Resultats prova pràctica: Pendent
Resultats finals: Pendent

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: 1 PLAÇA DE SERGENT  I 1 PLAÇA DE CAPORAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de Maig al 3 de Juny de 2021
Titulació requerida: SERGENT (Grup C1): Batxillerat, CFGS, FP 2n Grau o titulació equivalent
Titulació requerida:  CAPORAL (Grup C2): Graduat educació secundària, graduat escolar, CFGM, FP1 o titulació equivalent o superior
Exercici pràctic: Pendent
Prova de coneixements llengua catalana: Pendent
Psicotècnic: Penden

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 54 de data 19.03.21
Convocatòria: DOGC 8376 de data 29.03.21
Modificació de bases: BOPG 82 de data 30/04/21
Model de sol·licitud: Model convocatòria processos selectius
Decret d’admesos i exclosos provisional: Pendent
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Pendent
Resultats prova pràctica: Pendent
Resultats finals: Pendent

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA DE CONSERGE I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de Juny al 7 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol propi del grup AP (Agrupació professional) o certificat d’Escolaritat o d’Estudis Primaris o equivalent
Prova de coneixements teòrics: Pendent
Prova pràctica: Pendent
Prova de coneixements de llengua catalana: Pendent ( Quedarà exempt/a qui presenti el certificat corresponent, consultar bases)
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 104 de data 01.06.21
Convocatòria: DOGC 8428 de data 08/06/2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud d’ordenança
Decret d’admesos i exclosos provisional: Pendent
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Pendent
Resultats prova teòrica: Pendent
Resultats prova pràctica: Pendent
Resultats coneixements llengua catalana:Pendent
Resultats finals: Pendent
Decret constitució borsa conserge:Pendent

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA DE CONSERGE I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: De l’11 de juny al 9 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics: Pendent
Prova pràctica: Pendent
Termini aportació mèrits: Pendent
Psicotècnic: Pendent
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 105 de data 02.06.21
Convocatòria: DOGC 8430 de data 10.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud borsa educadora
Decret d’admesos i exclosos provisional: Pendent
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Pendent
Resultats prova coneixements teòrics: Pendent
Resultats prova pràctica, termini aportació mèrits, psicotècnic i entrevista:Pendent
Resultats finals: Pendent
Decret constitució borsa borsa d’educador/a d’escola bressol:Pendent

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic