OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

OFERTA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

Si voleu accedir només a les bases generals, o als diferents annexes segons concurs per mèrits o concurs-oposició els podeu consultars al accessos directes adjunts.

PROCESSOS DE SELECCIÓ  DE PERSONAL VIGENTS A L’AJUNTAMENT DE SALT 

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Pendent publicació al DOGC
Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia
Entrevista:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 72 de 12/04/2024
Convocatòria:
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret admesos i exclosos definitiu:
Resultats fase oposició:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Del 26 de març al 14 d’abril
Titulació requerida: Títol Universitari d’Arquitecte A1
Entrevista:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 53 de 14 de març de 2024
Convocatòria: DOGC 9129 de 25.03.2024
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret admesos i exclosos definitiu:
Resultats finals:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: PROMOCIÓ INTERNA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Del 06 al 26 de febrer de 2024, ambdós inclosos
Psicotècnic: 08/04/2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 230 de 30 de novembre de 2023 i esmena BOP 25 de 05 de febrer de 2024
Decret d’admesos i exclosos: Tauler edictes 22/3/24
Resultats finals: Tauler edictes 09/04/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: 1 PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA SERVEIS TERRITORIALS

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 de Gener al 5 de Febrer de 2024 ambdós inclosos.
Titulació requerida: Títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.
Prova coneixements teòrics i pràctics: 15/03/2024 a les 08:45h Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Entrevista i Psicotècnic: S’informarà personalment als candidats de la data de realització
Termini aportació mèrits: Del 22 al 28 de març de 2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG218 de 14 del 11 de 2023 i BOPG6 de 09 del 01 de 2024 
Convocatòria: DOGC 9080 de  16 de Gener de 2024 i BOE 22 de 25 de gener de 2024
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Tauler edictes 22/02/2024
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 13/03/2024
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics:
Tauler edictes 19/03/2024
Correcció prova tipus test: Correcció prova 
Resultats fase oposició: Tauler edictes 21/3/2024
Resultats finals: Tauler edictes 21/3/2024

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic