OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

Processos oberts actualment a l’Ajuntament de Salt

Borsa administratius/ves

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de Març al 14 d’Abril de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: Dia 20.05.21 a les 15:30h a la Factoria Cultural Coma Cros
Cas pràctic: Dia 20.05.21 a les 17h. a la Factoria Cultural Coma Cros.
Termini aportació mèrits: Del 27 de maig al 2 de juny de 2021
Psicotècnic: Dia 27.05.21 a les 15:00h a Organigrama (només pels aspirants que han superat el cas pràctic)
Entrevistes: Dia 31.05.21 a l’ajuntament de Salt (consultar convocatòria als Resultats prova pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 49 de data 12/03/2021
Convocatòria: DOGC 8371 de data 23/03/21
Model de sol·licitud: Model de sol·licitud d’admissió a la convocatòria
Model cessió dades personals per a exàmens virtuals: Model de cessió de dades
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis de data 23/04/21
Modificació bases: BOPG 81 de data 29/04/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Anuncis 13/05/21
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 21/05/21
Correcció prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 24/05/21 ↵ 
Resultats prova pràctica:  Tauler Anuncis 26/05/21  
Resultats finals: Tauler Anuncis 08/06/21

Plaça agent de la policia local i borsa de treball
Policia mirant càmares de vigilància

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA AGENT DE POLICIA LOCAL I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de Maig al 10 de Juny de 2021
Titulació requerida: Graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: 08 de Juliol de 2021
Prova Cas pràctic: 08 de Juliol de 2021
Prova aptitud física: 12 de Juliol de 2021
Prova coneixements llengua catalana:Pendent
Reconeixement mèdic:Pendent
Termini aportació mèrits:Pendent
Psicotècnic: Pendent
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 85 de data 05/05/21
Convocatòria: DOGC 8415 de data 21/05/21
Model de sol·licitud: Model de participació al procés selectiu d’una plaça d’agent i borsa
Model declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 18/06/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 07/07/2021
Resultat proves culturals i teòriques: Tauler anuncis 09/07/2021
Resultats cas pràctic: Tauler anuncis 09/07/2021

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLACES BORSA BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 de juny al 2 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Consultar a les bases les exigències de cada categoria ofertada
Proves de coneixements teòrics: 28 de Juliol de 2021 – Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • 09:00h Operari/a grup AP
 • 9:35h Oficial/a lampista, grup C-2
 • 10:25h Oficial/a jardineria, grup C-2
 • 11:15h Oficial/a obres, grup C-2
 • 12:05h Inspector/a Via Pública, grup C-2
 • 12:55h Xofer mercànic/a (C-2), Encarregat/da enllumenat (C-1), Encarregat/da obres (C-1)

Prova pràctica:

30 de Juliol de 2021 – Magatzem de la brigada municipal (Camí de les Guixeres 1).

 • 08:30h Oficial/a jardineria Grup C-2 (Codi RLT 4.411)
 • 10:30h Operari/a grup AP (Codi RLT 4.412)
 • 12:30h Oficial/a obres Grup C-2 (Codi RLT 4.407)
 • 13:15h Oficial/a lampista Grup C-2 (Codi RLt 4.410)
 • 13:15h Xofer mecànic/a Grup C-2 (Codi RLT 4.414)

30 de Juliol de 2021 – A les 13:45h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • Inspector/a de via pública Grup C-2 (Codi RLT 4.401)
 • Encarregat/da Enllumenat Grup C-1 (Codi RLT 4.405)
 • Encarregat/da obres Grup C-1 (Codi RLT 4.404)

Prova de coneixements de llengua catalana: 7 de setembre de 2021, a les 9:30h a l’aula 10 de la Factoria Cultural Coma Cros (c/ Sant Antoni 1 de Salt)
Termini aportació mèrits: Fins al dia 9 d’Agost (inclòs)
Entrevistes: 3 d’agost de 2021 (categories encarregat enllumenat i obres, inspector de via pública, oficial/a d’obres, oficial/a jardineria, oficial/a lampista). Les entrevistes d’operari/a AP i de xofer mecànic C-2 es faran el proper dia 22 de setembre.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 100 de data 27.05.21
Convocatòria: DOGC 8424 de data 03.06.21
Model de sol·licitud:

Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 27/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler anuncis 28/07/2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats finals categories encarregat/da d’enllumenta i encarregat/da d’obres: Tauler anuncis 28/08/2021
Resultats de català i convocatòria entrevistes operari i xofer: Tauler anuncis 15/09/2021
Resultats finals: Pendent

Decret constitució borsa:  Decret Constitució Borsa Encarregat/da Enllumenat i Encarregat/da Obres

 

Policia local de Salt

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: 1 PLAÇA DE SERGENT  I 1 PLAÇA DE CAPORAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de Maig al 3 de Juny de 2021
Titulació requerida: SERGENT (Grup C1): Batxillerat, CFGS, FP 2n Grau o titulació equivalent
Titulació requerida:  CAPORAL (Grup C2): Graduat educació secundària, graduat escolar, CFGM, FP1 o titulació equivalent o superior
Exercici pràctic:Dia 06.07.2021 a les 10:30h a l’Ajuntament de Salt
Psicotècnic i entrevistes: Dia 08.07.2021 a les 8:30h a l’Ajuntament de Salt

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 54 de data 19.03.21
Convocatòria: DOGC 8376 de data 29.03.21
Modificació de bases: BOPG 82 de data 30/04/21
Model de sol·licitud: Model convocatòria processos selectius
Decret d’admesos i exclosos:Tauler anuncis de data 11.06.2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 06.07.2021
Resultats finals: Tauler d’anucis 12/07/2021
Resultats finals esmenats: Tauler d’anucis 12/07/2021

Decret constitució borsa sergent i caporal: Pendent

Ordenança foto secundaria

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA DE CONSERGE I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de Juny al 7 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol propi del grup AP (Agrupació professional) o certificat d’Escolaritat o d’Estudis Primaris o equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de Juliol de 2021 a les 10:00h. a l’Auditori de la Coma Cros
Comunicació resultats teòrics: A les 11:30h, davant l’edifici de la Fact. Cultural Coma Cros, s’informarà de quins aspirants han superat la prova teórica i son aptes per a poder realitzar la prova pràctica.
Prova pràctica: 30 de Juliol de 2021 a les 12:00h al magatzem de la Brigada
Prova de coneixements de llengua catalana: 2 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 al 1r pis de l’Ajuntament de Salt (sala de reunions del Dpt. de RRHH)
Termini aportació de mèrits: Fins al 9 d’agost (inclòs)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 104 de data 01.06.21
Convocatòria: DOGC 8428 de data 08/06/2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud d’ordenança
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova teòrica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats prova pràctica:  Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats coneixements llengua catalana:Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa conserge: Decret 25/08/2021

Foto escola bressol

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’EDUCADOR/A  D’ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: De l’11 de juny al 9 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de juliol de 2021 a les 10h a Euses
Prova pràctica: 30 de juliol de 2021 a les 12h a Euses
Termini aportació mèrits: Data límit 9 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 a l’Ajuntament de Salt (horari al document de resultats proves)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 105 de data 02.06.21
Convocatòria: DOGC 8430 de data 10.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud borsa educadora
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14.7.2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler anuncis 30/07/2021
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa borsa d’educador/a d’escola bressol:Pendent

Borsa de treball tècnic/a mig grup professional A2
Categories ofertades: Tècnic/a mig de Serveis Generals, Tècnic/a mig d'Acció Social, Tècnic/a de Programes de Formació i Inserció

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TÈCNICS/QUES A2

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Juny al 5 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Grau o diplomatura en l’àmbit de les ciències socials
Prova de coneixements teòrics: 22 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova pràctica: 22 i 23 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova de català: Pendent (quedarà exempt/a qui presenti el certificat corresponent, consultar bases) 
Aportació de mèrits: Fins al 28 de Juliol (no es valoraran els mèrits aportats fòra de termini)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 116 de data 17.06.2021
Comunicació: Comunicació referent a la modificació de les bases de Borsa de Tècnics A2
Convocatòria: DOGC 8442 de data 23.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic Serveis Generals
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic d’Acció Social
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic PFI
Modificació de bases: BOPG 132 de data 12.07.2021
Decret d’admesos i exclosos provisional:Tauler d’anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler d’anuncis 20/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’anuncis 22/07/2021
Resultats prova pràctica, termini aportació mèrits, psicotècnic i entrevista: Tauler d’anuncis 23/07/2021
Resultats finals: Tauler d’anuncis 04/08/2021
Decret constitució borsa: Tauler d’anuncis 05708/2021

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic