OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

OFERTA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

Si voleu accedir només a les bases generals, o als diferents annexes segons concurs per mèrits o concurs-oposició els podeu consultars al accessos directes adjunts.

PROCESSOS DE SELECCIÓ  DE PERSONAL VIGENTS A L’AJUNTAMENT DE SALT 

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Del 13 al 22 de juliol de 2024

Instància genèrica telemàtica:
https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Amb la instància s’ha d’adjuntar la següent documentació:
1. Certificat nivell B1de català (Elemental)
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o d’estudis primaris o equivalent
3. Currículum vitae
4. Document Nacional d’Identitat
5. Mèrits: Documentació acreditativa dels mèrits a valorar

Proves teòriques i pràctiques: Previst pel 01.08.2024 (pendent de confirmació de data exacta amb el decret d’admesos i exclosos)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 130 de 05/07/24
Convocatòria: DOGC 9203 de 12/07/2024
Decret d’admesos i exclosos provisional: 
Decret admesos i exclosos definitiu:
Resultats fase oposició:
Resultats finals:
Decret de constitució de borsa:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Pendent publicació al DOCG
Titulació requerida: Llicenciatura o grau en Dret, Ciències polítiques i de l’Administració, Gestió Pública, Relacions laborals o titulacions de l’àmbit de les ciències jurídic-socials o equivalents
Proves teòriques i pràctiques:
Prova psicotècnica:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 128 de 03/07/2024
Convocatòria:
Decret d’admesos i exclosos provisional: 
Decret admesos i exclosos definitiu:
Resultats fase oposició:
Resultats finals:
Decret de constitució de borsa:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ – Promoció interna

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Del 2 al 21 de juliol de 2024
Titulació requerida: Grau universitari o titulació equivalent de la branca de ciències socials i jurídiques
Prova psicotècnica:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 118 de 18/06/2024
Convocatòria: DOGC 9194 d’01/07/24
Decret d’admesos i exclosos provisional: 
Decret admesos i exclosos definitiu:
Resultats fase oposició:
Resultats finals:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ – Promoció interna

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds i aportació de mèrits: Del 14 de juny al 3 de juliol de 2024
Titulació requerida: Consultar les bases de procés selectiu
Entrevista:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOP 110 de 06/06/24
Convocatòria: DOGC9183 de 13/06/24 i BOE 162 de 05/07/24
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 04/07/2024
Decret admesos i exclosos definitiu: 
Resultats fase oposició:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic