OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

OFERTA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

Si voleu accedir només a les bases generals, o als diferents annexes segons concurs per mèrits o concurs-oposició els podeu consultars al accessos directes adjunts.

PROCESSOS DE SELECCIÓ  DE PERSONAL VIGENTS A L’AJUNTAMENT DE SALT 

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COORDINADOR/A ENSENYAMENT I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent
Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.
Prova de coneixement teòric: 
Prova pràctica: 
Entrevistes: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 238 de data 15/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/22
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret d’admesos i exclosos definitiu:
Resultats prova coneixements tèorics:
Resultats prova pràctica:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: CAP DE SERVEIS PÚBLICS I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10  al 29 de novembre 2022
Titulació requerida: Consultar a les bases de la convocatòria.
Prova de coneixement teòric: Pendent
Prova pràctica: Pendent
Entrevistes: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG192 de data 06/10/22
Convocatòria: DOGC 8789 de data 09/11/22
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret d’admesos i exclosos definitiu:
Resultats prova coneixements tèorics:
Resultats prova pràctica:
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA DE TÈCNICS/QUES A1 DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 de novembre al 5 de desembre de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova teòrica i pràctica: 13/01/2023 
Presentació de mèrits: 18 i 19 de gener de 2023
Prova psicotècnica: Dijous 19 de gener de 2023 a les 16:30h a les oficines d’Organigrama (c/Sèquia 11, 2ª planta, 17001 Girona)
Entrevistes: Dimarts 24/01/2023 a la sala de RRHH de l’Ajuntament de Salt, en els següents horaris.

  • 09:30h Blanca Passarell
  • 10:00h Raquel Sánchez
  • 10:30h Laura Solà

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 213 de data 08/11/22
Convocatòria: DOGC 8793 de 15/11/22
Decret d’admesos i exclosos:Tauler d’edictes 16/12/2022
Resultats prova teòrica i pràctica: Tauler d’edictes 17/01/2023
Resultats finals:
Decret constitució borsa:

CONCURS OPOSICIÓ DUES PLACES AGENT POLICIAL LOCAL I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de setembre al 17 d’octubre de 2022
Titulació requerida: Graduat en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: 26 de novembre de 2022
Prova aptitud física: 30 de novembre de 2022
Psicotècnic: Resultats concurs, concurs-oposició provisional i convocatòria prova psicotècnica i reconeixement mèdic agents policia local

Esmena resultats fase concurs, resultats finals i ordre provisional de la borsa dues places borsa agent policia local

Entrevistes: Pendent
Reconeixement mèdic: Pendent
Termini aportació mèrits: Pendent

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 177 de data 15/09/22
Convocatòria: DOGC 8760 de data 27/09/022
Convocatòria: BOE 250 de data 18/10/022
Model sol·licitud: Model instància genèrica
Model declaració i jurada compromís armes: Document adjunt
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 27/10/2022
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/11/2022
Resultats proves culturals i teòriques: Tauler edictes 29/11/2022
Resultats proves físiques: Tauler edictes 30/11/2022 i 12/12/2022
Correccions exàmens:  prova cultural , prova teòrica 
Resultats psicotècnic i entrevistes:
Resultats reconeixement mèdic:
Resultats finals:
Decret constitució borsa agents Policia Local:

PROMOCIÓ INTERNA: PLAÇA SOTSINSPECTOR

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació al DOGC.
Titulació requerida: Consultar a les bases de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 124 de data 30/06/22
Modificació bases reguladores: BOPG 192 de data 06/10/22 i al DOGC 8777 de data 21/1/2022
Convocatòria: DOGC 8706 de data 11/07/22
Decret d’admesos i exclosos: Decret d’admesos i exclosos provisional
Resultats fase oposició: Edicte 14/12/2022
Resultat finals: Tauler d’edictes 19/12/2022

Links d’interès

Anuncis del tauler electrònic